Olubisi David Oladapo

Olubisi Oladapo

Internal Auditor

(CISA, FCA, ACTI) 

Managing Director, Olubisi Oladapo & Co. Chartered Accountants